Järjestölomat

Soluku-lomat

Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisäämään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Elämyksiä luonnosta -lomat on tarkoitettu kaikille neurologisen vamman saaneille tai sairastuneille henkilöille, jotka haluavat lomallaan harrastaa luontoaktiviteetteja kuten esimerkiksi patikointia, melontaa, hiihtämistä, valokuvaamista yms. Esteettömyys on huomioitu toiminnassa. Lomien yhteistyökumppanina on Aivoliitto ry.

http://www.aivoliitto.fi

 

Ajankohta Teema Yhteistyökumppani Kohde Hakuaika päättyy