Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö: Ikäihmisten kokemuksia minilomatoiminnasta   (Julkaistu: 18.04.2018)

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sirpa Andersson ja Valtteri Sievänen ovat tehneet opinnäytetyönään tutkimuksen ikäihmisten kokemuksista minilomatoiminnasta.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH ry) kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ikäihmisten perusteluja lomatuen tarpeelle sekä heidän kokemuksiaan uudesta minilomatoiminnasta. Tavoitteena oli, että työelämäyhteistyökumppani Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH ry) saisi lisää tietoa, jonka avulla se voisi edelleen kehittää minilomatoimintaansa asiakkaiden näkökulman huomioiden. 

Tutustu opinnäytetyöhön tästä!


« Takaisin